שלום רב,

אתר הסיפורים הזה חופשי ופתוח, נוח לקרוא (ולהקריא לילד) גם מהטלפון.

תמצאו פה גם שני ספרים שבעבר יצאו לאור בדפוס.הזכויות שמורות למחבר ©

אף על פי שהספרים ניתנים פה לקריאה במלואם, הזכויות עליהם שייכות למחבר.

אין להעתיק ולהשתמש בחומר הכתוב ובאיורים בכל דרך בלי הסכמת המחבר.


לאיזה גיל ?

הספרים מתאימים לילדים ולנוער צעיר בגיל שבו הם כבר מספיק גדולים, ועדיין מוכנים להיות מספיק תמימים.

ואולי ימצאו עניין גם המבוגרים – אלה שמקריאים לילדיהם, או אלה שבמקרה הגיעו לכאן.

הארות

הניקוד. למען הקריאוּת, העדפתי ניקוד לא תקני של כתיב מלא. לפעמים העדפתי את שפת הדיבור. דוגמאות: דִיבֵּר במקום דִּבֵּר; הַחָצֵר במקום הֶחָצֵר.

הגדלת האות. יש ללחוץ על +א- המופיע למעלה משמאל (הלחיצה השלישית, אחרי שתי הגדלות, מחזירה להתחלה).

בפרקים ארוכים, במסכי מגע, אפשר להיעזר בסרגל ההתקדמות שבראש הפרק.